Projectdetails

or


Dentine onder amalgaamrestauraties: waar hechten we aan?

Keywords:
caries filling Amalgaam restoration

Researchers:
Edit project

Type of project:
MD/PhD programme

Nature of the research:
Klinisch-geöriënteerd laboratoriumonderzoek

Fields of study:
dentistry

Background / introduction
Oude mechanisch verankerde restauraties, bijvoorbeeld amalgaamvullingen, worden tegenwoordig veelvuldig vervangen door adhesieve restauraties. Dat kunnen direct in de mond vervaardigde restauraties van composiet, compomeer of glasionomeer zijn, of indirecte buiten de mond gemaakte restauraties van porselein, metaal, of combinatie daarvan. Voor het welslagen van een adhesieve restauratie is het essentieel dat een betrouwbare en voorspelbare hechting van restauratie aan het resterende tandweefsel tot stand komt.

Dentine dat langdurig onder restauraties heeft gefunctioneerd kan in termen van hechting gecompromitteerd zijn door:
- sclerosering door een vroeger opgetreden cariësproces.
- remineralisatie na excaveren en restaureren.
- demineralisatie door secundaire cariës
- bestanddelen van oud restauratiemateriaal en hun (corrosie)producten (inclusief onderlaagmaterialen).
- micro-organismen / biofilm in de randspleet.
Research question / problem definition
1. Welke veranderingen treden op in dentine na excavatie, caviteitspreparatie en restauratie met amalgaam, op korte en lange termijn? Hierbij kan gedacht worden aan vochthuishouding, veranderingen in de structuur en samenstelling van collageen en mineraalbestanddelen, (corrosie)producten uit restauratiemateriaal.

2. Is dentine dat heeft gefunctioneerd onder amalgaamrestauraties een geschikt substraat voor hechting van adhesieve restauratiematerialen?

3. Van welke hechttechnieken mag verwacht worden dat ze de beste resultaten aan dit gecompromitteerde dentine?

4. Is er reden aan te nemen dat de hechtprocedure zou moeten worden aangepast op gecompromitteerd dentine?

Hypotheses:
In dentine onder oude amalgaamrestauraties kunnen effecten van het vroegere cariesproces en de restauratie leiden tot veranderingen in het dentine, anders dan bij fysiologische veroudering van gaaf dentine.

Er is verschil in permeabiliteit en uitlekken van dentinevloeistof tussen gaaf dentine, door cariës geaffecteerd dentine en dentine dat lange tijd onder amalgaamrestauraties heeft gefunctioneerd?

Er is verschil tussen de chemische samenstelling op elementair niveau tussen gaaf dentine, door cariës geaffecteerd dentine en dentine dat lange tijd onder amalgaamrestauraties heeft gefunctioneerd
Er is verschil in effectiviteit van bonding strategieën op hechting van gaaf dentine, door cariës geaffecteerd dentine en dentine dat lange tijd onder amalgaamrestauraties heeft gefunctioneerd?
Workplan
Gebruikte technieken en faciliteiten:
Oppervlakteanalyses worden uitgevoerd met o.a. SEM, EDAX, XPS. Mechanische testen zullen worden uitgevoerd in een Universal Testing Machine. Het onderzoek wordt uitgevoerd in laboratoria van Tandheelkunde en Biomaterialen op de 12de etage van de hoogbouw van de Faculteit der Medische Wetenschappen, en in samenwerking met de Afdeling Materiaalkunde, ACTA, in Amsterdam.
back to toptop