Projectdetails

or


Hechting aan restauratiematerialen

Keywords:
teeth restoration filling coating Amalgaam

Researchers:
Edit project

Type of project:
Pilot project (year 2 or 3)

Nature of the research:
Klinisch-geöriënteerd laboratoriumonderzoek

Fields of study:
dentistry

Background / introduction
Tandheelkundige restauraties hebben een beperkte levensduur. In de meeste gevallen zullen restauraties na een aantal jaren van functioneren op een of andere manier falen: een secundaire cariëslaesie ontwikkelt zich naast de restauratie, delen van de restauratie breken af, of de restauratie verkleurt waardoor deze esthetisch niet meer voldoet. Vroeger was dergelijk falen een indicatie voor vervanging van de gehele restauratie. Verlenging van de levensduur van de restauraties kan op twee manieren worden bereikt: ten eerste uitstel van het moment van falen en ten tweede reparatie van een falende restauratie in plaats van vervanging. Beide aspecten hangen nauw samen met aspecten van hechting van verschillende materialen aan elkaar, zoals bijvoorbeeld de hechting van vulstofdeeltjes aan de kunststofmatrix in composiet. Voor reparatie bestaan twee voorwaarden: er is een geschikt reparatiemateriaal én de mogelijkheid dit aan het restauratiemateriaal te hechten. Het eerste is beschikbaar in composiet (in allerlei soorten, met verschillende indicatiegebieden). Het tweede is de laatste tijd volop in ontwikkeling. Voor alle voorkomende restauratiematerialen (edele metalen, onedele metalen, kunststoffen, keramieken) wordt gezocht naar optimale bewerkingsmethoden voor micromechanische en chemische hechting. In Groningen ligt de nadruk op de interactie van silicacoating technieken en (verschillende) silanen.
Research question / problem definition
Wat is de invloed van veroudering (chemisch, mechanisch, thermisch) op de hechting van composiet aan amalgaam en composiet? Welke oppervlaktefactoren spelen hierbij een rol?

Hypothese:
Veroudering van het substraat kan uiteenlopende effecten hebben op de hechting, afhankelijk van de hechttechniek.
Workplan
Gebruikte technieken en faciliteiten:
Mechanische testen zullen worden uitgevoerd in een Universal Testing Machine. Oppervlakteanalyses worden uitgevoerd met SEM en FTIR.
back to toptop