Gehonoreerde projecten

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) moedigt jonge, recent-gepromoveerde talentvolle arts-onderzoekers aan hun opleiding tot medisch specialist te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (opbouwen van een eigen onderzoekslijn). Het Mandema-stipendium biedt artsen, die deze ambitie willen nastreven, de mogelijkheid hiervoor financiële ondersteuning te verwerven.

Voor uitgebreide informatie bekijk: Mandema-stipendium

Deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Mandema-stipendium 15 april van elk jaar.

Gehonoreerde projecten:

back to toptop

Laatst gewijzigd: 28 augustus 2014