Aanvraagprocedure

Aanvragen worden tweemaal per jaar in behandeling genomen. Deadlines voor het indienen van aanvragen zijn 15 april en 15 oktober van elk jaar. Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het Aanvraagformulier Mandema-stipendium.

Een aanvraag dient volledig in het Engels geschreven te worden en de volgende items te bevatten:

  • sollicitatiebrief, incl. curriculum vitae en publicaties (gepubliceerd en ‘in press’) van de kandidaat
  • gedetailleerd onderzoeksvoorstel, incl. beschrijving van de toekomstige onderzoekslijn
  • gedetailleerd budget met uitwerking van de benodigde en in te zetten financiële middelen
  • bewijsstukken (kopieën) van de aanvraag/aanvragen voor (additionele) financiering (zie ook ‘Randvoorwaarden bij aanvraag’)
  • Individueel opleidingsplan medische specialisatie. Het eerste jaar van het Mandema-traject dient de kandidaat voltijds te besteden aan de opleiding, zodat de opleider zich een zo goed mogelijk oordeel kan vormen over de geschiktheid van de kandidaat als toekomstig medisch specialist. Indien kandidaat geen werkervaring heeft buiten Groningen, dan wordt geadviseerd een deel van de opleiding elders in te vullen, indien mogelijk in het buitenland. De invulling van het ‘vrije jaar’ (binnen de meeste opleidingen beschikbaar) dient bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van een Mandema-stipendium
  • intentieverklaring/aanbeveling opleider
  • bij verblijf in het buitenland: toezegging van het te bezoeken instituut
  • intentieverklaring voorzitter disciplinegroep voor toekomstige stafpositie binnen de disciplinegroep

 

back to toptop