Profiel kandidaat / randvoorwaarden

 • afgestudeerd (tand)arts
 • gepromoveerd
 • AIOS, binnenkort startend of in opleiding tot medisch specialist (nog minimaal 2,5 jaar resterend)
 • getalenteerd onderzoeker, potentieel academisch toptalent
 • heeft samen met de disciplinegroep getracht (additionele) financiering te verwerven
 • minimaal 6 maanden onderzoekservaring in het buitenland. Indien buitenlandervaring ontbreekt, dient een onderzoeksperiode van 6-12 maanden in het buitenland in de aanvraag opgenomen te worden
 • klinische ervaring buiten het UMCG of de regio. Indien dit ontbreekt, dient het opgenomen te worden in het opleidingsplan
 • specialisatie gepland binnen dan wel onder eindverantwoordelijkheid van UMCG-specialisme
 • voor definitieve honorering dient een door de opleider en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) goedgekeurd (aangepast) opleidingsplan overlegd te worden. Tevens moet de invulling uitgewerkt en opgenomen zijn in het Individueel opleidingsplan (IOP) en is het transparant hoe de AIOS en opleider samen van plan zijn de onderzoekstijd binnen de opleiding in te vullen
 • intentieverklaring van disciplinegroep voor toekomstige stafpositie binnen de disciplinegroep
 • onderzoek dient ingebed te zijn in een onderzoekslijn van de Graduate School Medical Sciences binnen het UMCG

 

back to toptop