Profiel kandidaat / randvoorwaarden

 • afgestudeerd (tand)arts
 • recent (maximaal <2 jaar geleden) gepromoveerd
 • AIOS, binnenkort startend of in opleiding tot medisch specialist
 • getalenteerd onderzoeker, potentieel academisch toptalent
 • heeft samen met de disciplinegroep getracht (additionele) financiering te verwerven, zoals bijvoorbeeld een aanvraag voor een klinisch fellowship of het VENI-programma (aanvraag ingediend bij de afgelopen subsidieronde, dan wel aanvraag klaar om in te dienen bij de eerstvolgende subsidieronde. De kandidaat hoeft deze subsidie (nog) niet binnen gehaald te hebben). Bewijsstukken dienen aan de aanvraag toegevoegd te worden
 • minimaal 6 maanden onderzoekservaring in het buitenland. Indien buitenlandervaring ontbreekt, dient een onderzoeksperiode van 6-12 maanden in het buitenland in de aanvraag opgenomen te worden
 • klinische ervaring buiten het UMCG of de regio. Indien dit ontbreekt, dient het opgenomen te worden in het opleidingsplan
 • specialisatie gepland binnen dan wel onder eindverantwoordelijkheid van UMCG-specialisme
 • voor definitieve honorering dient een door de opleider en de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) goedgekeurd (aangepast) opleidingsplan overlegd te worden
 • intentieverklaring van disciplinegroep voor toekomstige stafpositie binnen de disciplinegroep
 • onderzoek dient ingebed te zijn in een onderzoekslijn van de Graduate School Medical Sciences binnen het UMCG

 

back to toptop

Laatst gewijzigd: 20 februari 2012