Algemeen

Inleiding
Meer artsen dienen opgeleid te worden tot arts/medisch specialist-onderzoeker (academisch specialist) om aan de toenemende vraag van de universitair medische centra te voldoen. De opleiding tot academisch specialist is echter lang en breed. Zo dient een academisch specialist een uitstekend medisch specialist te zijn, onderzoekservaring te hebben en gepromoveerd te zijn, en bij voorkeur in verschillende instituten gewerkt te hebben, waaronder in het buitenland. Gezien het lange opleidingstraject is het van belang potentiële kandidaten zo vroeg mogelijk te scouten en kansen te bieden.

 

Een belangrijke hindernis in het opleidingstraject tot academisch specialist is de langdurige opleiding tot medisch specialist (meestal 6 jaar), waarbinnen nauwelijks ruimte is voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Jonggepromoveerde artsen, die een dergelijk traject ambiëren, dreigen hierdoor tijdens de medische specialisatie het contact met het onderzoek en de verworven onderzoekservaring te verliezen. Een aangepaste opleiding tot medisch specialist-onderzoeker is gewenst. 

 

Het 'Mandema-stipendium' wil een oplossing bieden voor de huidige discontinuïteit in de opleiding tot academisch specialist. Het stipendium biedt jonggepromoveerde artsen additionele mogelijkheden om de opleiding tot medisch specialist te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

 

Doelstelling
Het Mandema-stipendium, een persoonsgebonden financiering, biedt jonge, recent gepromoveerde, talentvolle artsonderzoekers financiële ondersteuning bij hun ambitie de opleiding tot medisch specialist te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het stelt hen in staat om een eigen onderzoekslijn op te bouwen met als doel na afronding van de opleiding door te kunnen stromen in een academische toppositie, bij voorkeur binnen het UMCG.

 

Financiering
Het Mandema-stipendium bestaat uit een bedrag van €90.000,-. Kosten, die met het stipendium gefinancierd mogen worden:

 

- de eigen salariskosten tot een maximun van €45.000,-

- salariskosten van additioneel ondersteunend dan wel wetenschappelijk personeel

- kosten voor reizen en bezoeken conferenties of onderzoeksinstellingen

- kosten voor verblijf aan buitenlandse onderzoeksinstellingen

- kosten voor aanschaf van materialen en apparatuur

back to toptop