Mandema-Stipendium

UPDATE i.v.m. de maatregelen omtrent het Coronavirus - extra deadline

Voor diegenen die bezig zijn met een Mandema voorstel en in de gelegenheid zijn de deadline van 15 april 2020 16.00 uur te halen, bestaat de mogelijkheid het voorstel gewoon in te dienen. De aanvragen die dan binnenkomen zullen net als anders worden behandeld. De aanvragen kunnen uitsluitend via de email (j.s.masterclass@umcg.nl) worden ingediend.

Wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat voor sommige kandidaten, gezien de huidige werkdruk, de deadline van 15 april niet haalbaar is. Daarvoor wordt dit jaar een extra mogelijkheid geboden om het voorstel in te dienen, te weten voor 15 juli 2020 16.00 uur. Het spreekt vanzelf dat daarbij rekening gehouden wordt met de vertraging t.a.v. de criteria (bv. de termijn na afstuderen of start van de opleiding), d.w.z. kandidaten ondervinden geen nadeel doordat zij hun voorstel later indienen.

En tot slot, net als andere jaren is ook in het najaar gelegenheid om een voorstel in te dienen; hiervoor is in 2020 de deadline 15 oktober. Ook daar zullen we, gezien de omstandigheden dit jaar, soepel omgaan met de tijdscriteria.

Wij hopen dat we hiermee voor iedereen een passende oplossing bieden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij dr. J.M. van de Mark

 


Wat is het Mandema-stipendium?

Het Mandema-stipendium is een persoonsgebonden financiering (€90.000,-), die jonge, recent-gepromoveerde talentvolle arts-onderzoekers financiële ondersteuning biedt bij hun intentie de opleiding tot medisch specialist te combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (opbouwen van een eigen onderzoekslijn). Kandidaten hebben de ambitie en kwaliteiten om door te stromen in een academische toppositie binnen een universitair medisch centrum, bij voorkeur het UMCG.

Wat biedt het Mandema-stipendium?
Het Mandema-stipendium is opgebouwd uit een gecombineerd traject van de medische specialisatie en (medisch-)wetenschappelijk onderzoek. Het traject kan – na het eerste jaar dat volledig besteed moet worden aan de specialisatie - op diverse manieren worden ingevuld en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit.

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
Aanvragen kunnen 1 maal per jaar (vóór 15 april) ingediend worden door recent gepromoveerde AIOS, die hun specialisatie in het UMCG zullen volgen, of door hen die binnen een jaar zullen starten. En indien ruimte is zal er 15 oktober van ieder jaar een tweede ronde zijn.

Vragen?
Neem contact op met:
mw. dr. J.M. van der Mark - van der Wouden, JSM
tel.: 050 - 361.6830
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

back to toptop