Groninger AGIKO - commissie

De Groninger AGIKO-beoordelingscommissie beoordeelt de schriftelijke aanvragen en zal (sollicitatie)gesprekken voeren met de kandidaten. Op basis van de schriftelijke aanvragen en de gesprekken zal de commissie advies uitbrengen aan de pro-decaan, de vijf wetenschappelijk directeuren (van de Graduate Schools BCN, SHARE, GUIDE, CRCG en KOLFF) en de voorzitter van de JSM. Zij zullen een definitief besluit nemen over de honorering van de aanvragen.

 

Commissieleden:
prof.dr. T.P. Links, voorzitter
prof.dr. G.H. de Bock
prof.dr. J. Gietema
prof.dr. E. Heineman
prof.dr. H.W. Nijman
prof. dr. C.A. Stegeman
prof.dr. R.A.J.O. Dierckx
prof.dr. A.L.W. Huckriede
prof. dr. M.A.J. de Koning-Tijssen
vacature lid-opleider COC

back to toptop