Selectieprocedure

Aanvragen voor het Groninger AGIKO traject worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie, waarvan tenminste één lid-opleider vanuit de COC. Op basis van de schriftelijke aanvragen en de gesprekken zal de commissie advies uitbrengen aan de pro-decaan, de vijf wetenschappelijk directeuren (van de Graduate Schools BCN, SHARE, GUIDE, CRCG en KOLFF) en de voorzitter van de JSM. Zij zullen een definitief besluit nemen over de honorering van de aanvragen. Per jaar worden maximaal 5 aanvragen gehonoreerd.

 


Onderdeel van de selectieprocedure is een individueel interview met de beoordelingscommissie, waarin potentiële kandidaten de mogelijkheid krijgen hun aanvraag kort toe te lichten en vragen te beantwoorden.
Een kandidaat mag maximaal tweemaal een aanvraag indienen.

back to toptop