Aanvraagformulier

Aanvragen worden tweemaal per jaar in behandeling genomen. De deadline voor het indienen van aanvragen (in twee-voud (origineel en kopie)) zijn 1 juni en 1 oktober van elk jaar. Voor de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier Groninger AGIKO-traject. Omdat het een  persoonsgebonden aanvraag betreft, spreekt het vanzelf dat de kandidaat de hoofdmoot van de aanvraag zelf schrijft. 

 

Een aanvraag dient volledig in het Engels geschreven te worden en de volgende items te bevatten:

 

-sollicitatiebrief, incl. curriculum vitae en publicatielijst (gepubliceerd,‘in press’ en in submissie) van de kandidaat, gericht aan de voorzitter van de JSM, prof.dr. R.J. Porte.
- gedetailleerd onderzoeksvoorstel
- tenminste één publicatie of manuscript (data paper, geen review), dat is aangeboden aan een internationaal tijdschrift en in lijn is met het voorgenomen promotieonderzoek
- gedetailleerd budget met uitwerking van de benodigde en in te zetten financiële middelen
- bewijsstukken (kopieën) van de 12 maanden financiering gerealiseerd vanuit de discipline groep
-(goedgekeurd) opleidingsplan medische specialisatie. Het eerste jaar van het Groninger AGIKO-traject dient de kandidaat voltijds te besteden aan de opleiding, zodat de opleider zich een zo goed mogelijk oordeel kan vormen over de geschiktheid van de kandidaat als toekomstig academisch specialist.
-Indien de kandidaat geen werkervaring heeft buiten Groningen, dan wordt geadviseerd een deel van de opleiding elders in te vullen. Indien mogelijk heeft een onderzoeksstage in het buitenland als deel van het onderzoek een voorkeur. De invulling van het ‘vrije jaar’ (binnen de meeste opleidingen beschikbaar) dient bij te dragen aan de realisering van het proefschrift.
- bij verblijf in het buitenland: toezegging van het te bezoeken instituut
- motivatie en cv (met publicatielijst) van de mentor, niet zijnde de promotor
- aanbevelingsbrief van de opleider

back to toptop