Groninger AGIKO-traject

 

Het Groninger AGIKO-traject is een uitdagend en efficiënt programma, waarbij de opleiding tot medisch specialist of sociaalgeneeskundige (M&G) gecombineerd wordt met een promotieonderzoek. Een AIOS wordt de kans geboden om tegelijkertijd de specialistenopleiding alsook een promotieonderzoek af te ronden, beiden gedurende de opleiding, dan wel alternerend voltijds onderzoek en opleiding. Het Groninger AGIKO-traject staat ook open voor artsen die willen starten of recent gestart zijn met een medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid (M&G).

 

Voor wie is het bedoeld?
Het Groninger AGIKO-traject is bedoeld voor gemotiveerde en getalenteerde pas afgestudeerde basisartsen, die zich in het (medisch-) wetenschappelijk onderzoek willen bekwamen. Daarbij ambiëren zij een carrière als specialist én onderzoeker.

 

Wat biedt het Groninger AGIKO-traject?
Het Groninger AGIKO-traject maakt het mogelijk tijdens dan wel alternerend met de specialisatieopleiding een promotietraject te doorlopen. Een normaal promotieonderzoek duurt 4 jaar. Binnen het traject kost het promotietraject minder tijd (2 jaar extra bovenop de normale specialisatieduur). Het succesvol doorlopen van een Groninger AGIKO-traject vergroot de kansen op een succesvolle wetenschappelijke carrière.

 

Hoe is het traject opgebouwd?
Het Groninger AGIKO-traject is opgebouwd uit een gecombineerd traject van de specialistenopleiding en een periode van twee extra jaren (medisch-) wetenschappelijk onderzoek. Van deze twee jaar wordt er tenminste één gefinancierd door de afdeling en één door het Groninger AGIKO-traject. De invulling van het ‘vrije jaar’ (binnen de meeste opleidingen beschikbaar) dient bij te dragen aan de realisering van het proefschrift. Er is eenmalig een bedrag beschikbaar als bench fee (GUIDE, CRCG en Kolff: €5.500,=; SHARE:€3.000,=). Mocht de projectbegroting dit bedrag overschrijden, dan wordt ervan uit gegaan dat de ontbrekende financiële middelen zelf worden aangevuld.

Het Groninger AGIKO-traject kan op diverse manieren worden doorlopen en kenmerkt zich door een grote flexibiliteit in de verdeling van de onderzoektijd gedurende de specialisatieopleiding.

 

Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
Aanvragen kunnen 2 maal per jaar (1 juni en 1 oktober) ingediend worden door AIOS, binnenkort startend met de opleiding tot medisch specialist in het UMCG òf minder dan één jaar gestart zijnde met de opleiding. Er worden maximaal 5 aanvragen per jaar gehonoreerd.

 

Deadlines zijn 1 juni en 1 oktober van ieder jaar uiterlijk om 16.00 hr.

 

Vragen?
Neem contact op met:
mw. dr. J.M. van der Mark - van der Wouden, JSM
tel.: 050 - 361.6830
e-mail: j.m.van.der.mark@umcg.nl

back to toptop