Project details

or


Incidentie van en prognostische factoren voor ongeplande heropnames na pancreatoduodenectomie (PD) binnen Managed Clinical Network (MCN)-HPB chirurgie Noordoost Nederland

Keywords:
ongeplande heropname pancreatoduodenectomie predictiemodel

Researchers:
Prof. dr. J.M. Klaase
Dr. V.E. de Meijer

Nature of the research:
in eerste instantie retrospectief

Fields of study:
surgery gastroenterology oncology

Background / introduction
De kans op ernstige complicaties na PD is hoog (30%) evenals de kans op ongeplande heropname. Heropnames brengen hoge kosten met zich mee.
Het percentage heropnames < 30 dagen na initiele klinische opname in hetzelfde ziekenhuis is 1 van de kwaliteitsindicatoren van de IGZ. In Nederland is weinig literatuur over heropnames en kampen de beleidsmakers nog met invulling van de indicator. Derhalve is inzicht in incidentie en redenen voor heropname essentieel om uiteindelijk te komen tot een voorspellend model dat prospectief getoetst kan worden en tot interventies die het aantal heropnames mogelijk doen verminderen.
Research question / problem definition
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in incidentie van en mogelijk beinvloedbare factoren voor ongeplande heropnames na PD; in tweede instantie zal een predicitie model prospectief getoetst gaan worden binnen MCN-HPB chirurgie Noordoost Nederland.
Workplan
De gegevens van alle patienten die in de periode 2012-2017 een pancreas resectie ondergingen in de chirurgische klinieken aangesloten bij het MCN HPB chirurgie Noordoost Nederland (UMCG, Isala Zwolle, Tjongerschans Heerenveen, MST Enschede) zullen worden verzameld in een database (>600 patienten). Deze gegevens zullen vervolgens statistisch worden geanalyseerd. Het onderzoek moet leiden tot een prospectief te valideren predictie model en tot adviezen om het aantal heropnames te voorkomen of verminderen.
References
Fisher AV, Fernandez-Taylor S, Campbell-Flohr et al. 30-day readmission after pancreatic resection; a sytemic review of the literature and meta-analysis. Ann Surg 2017;266:242-250

Sadot E, Brennan MF, Lee SY et al. Readmission after pancreatic resection: causes and causality pattern. Ann Surg Oncol. 2014 Dec;21(13):4342-50.
back to toptop